Category Archives: Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật liên quan đến thương mại điện tử

Trong những năm gần đây, thương mại điện tử đã phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế số. Để tạo ra môi trường kinh doanh trực tuyến an toàn và minh bạch, chính phủ Việt Nam đã ban hành một loạt các […]