Điều khoản và quy định chung

Cảm ơn Quý khách hàng đã lựa chọn ZIC TMĐT là đối tác tin cậy để cung cấp các dịch vụ đăng ký, thông báo website và ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp của Quý vị. Trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các Điều khoản và Chính sách sau đây:

Điều 1. Chính sách và quy định chung

 1. Webiste tmdt.zic.vn cung cấp các dịch vụ Thông báo, Đăng ký Thương Mại Điện Tử với Bộ Công Thương do ZIC Group (sau đây gọi là “ZIC TMĐT”) quản lý và vận hành.
 2. Điều khoản và Chính sách này áp dụng cho các khách hàng sử dụng các dịch vụ do ZIC TMĐT cung cấp.
 3. Khách hàng sử dụng dịch vụ của ZIC TMĐT trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đồng thời không trái với các qui định của pháp luật.

Điều 2. Mô tả dịch vụ

 1. Thông báo website Thương Mại Điện Tử với Bộ Công Thương: là việc các website Thương Mại Điện Tử BÁN HÀNG hoàn tất thủ tục Thông Báo với Bộ Công Thương để xác nhận tuân thủ các quy định pháp lý về thương mại điện tử được quy định theo luật hiện hành. Sau khi hoàn tất Thông báo, website sẽ được cấp logo ĐÃ THÔNG BÁO BỘ CÔNG THƯƠNG và công bố công khai trên địa chỉ online.gov.vn
 2. Thông báo ứng dụng Thương Mại Điện Tử với Bộ Công Thương: là việc các ứng dụng Thương Mại Điện Tử BÁN HÀNG hoàn tất thủ tục Thông Báo với Bộ Công Thương để xác nhận tuân thủ các quy định pháp lý về thương mại điện tử được quy định theo luật hiện hành. Sau khi hoàn tất Thông báo, ứng dụng sẽ được cấp logo ĐÃ THÔNG BÁO BỘ CÔNG THƯƠNG và công bố công khai trên địa chỉ online.gov.vn
 3. Đăng ký website Thương Mại Điện Tử với Bộ Công Thương: là việc các website CUNG CẤP DỊCH VỤ Thương Mại Điện Tử hoàn tất thủ tục Đăng Ký với Bộ Công Thương để xác nhận tuân thủ các quy định pháp lý về thương mại điện tử được quy định theo luật hiện hành. Sau khi hoàn tất Đăng ký, website sẽ được cấp logo ĐÃ ĐĂNG KÝ BỘ CÔNG THƯƠNG và công bố công khai trên địa chỉ online.gov.vn
 4. Đăng ký ứng dụng Thương Mại Điện Tử với Bộ Công Thương: là việc các ứng dụng CUNG CẤP DỊCH VỤ Thương Mại Điện Tử hoàn tất thủ tục Đăng Ký với Bộ Công Thương để xác nhận tuân thủ các quy định pháp lý về thương mại điện tử được quy định theo luật hiện hành. Sau khi hoàn tất Đăng ký, ứng dụng sẽ được cấp logo ĐÃ ĐĂNG KÝ BỘ CÔNG THƯƠNG và công bố công khai trên địa chỉ online.gov.vn

Điều 3. Điều kiện sử dụng

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, khách hàng bảo đảm có quyền hợp pháp để chấp thuận và đồng ý với Điều khoản và Chính sách sử dụng, bảo đảm rằng khách hàng có đủ quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch vụ và để tuân theo Điều khoản và Chính sách sử dụng và tham gia vào một thỏa thuận mang tính hợp đồng.

Điều 4. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

 1. Có trách nhiệm đọc, hiểu, tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các quy định, hướng dẫn sử dụng và và Bản điều khoản điều kiện này trước khi sử dụng dịch vụ của ZIC TMĐT.
 2. Cung cấp các thông tin, tài liệu phù hợp cho việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu một cách trung thực, chính xác cho nhà cung cấp dịch vụ, đảm bảo về tính hợp pháp của các tài liệu, thông tin và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thiệt hại xảy ra nếu vi phạm quy định này.
 3. Có trách nhiệm thanh toán các khoản phí sử dụng dịch vụ theo bảng giá đã được niêm yết và thống nhất.
 4. Cam kết tuân thủ các chính sách của nhà cung cấp dịch vụ phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ và vì mục đích đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn cho thông tin của Khách hàng.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của chúng tôi

 1. Đảm bảo cung cấp dịch vụ với chất lượng đúng như đã cam kết. Chúng tôi cam kết hoàn thành việc cung cấp dịch vụ trong thời gian đã thống nhất. Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan có thể xảy ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc trì hoãn trong việc cung cấp dịch vụ.
 2. Hỗ trợ và bảo hành dịch vụ theo đúng chính sách đã cam kết.
 3. Có trách nhiệm bảo mật những thông tin liên quan đến Khách hàng và chỉ sử dụng những thông tin này vào mục đích liên quan đến dịch vụ, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc theo quy định của pháp luật.
 4. Có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc cập nhật điều khoản dịch vụ mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các thay đổi này có hiệu lực sẽ được coi là sự đồng ý của bạn với những thay đổi đó.

Điều 6. Rủi ro và miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi cam kết cung cấp Dịch vụ tốt nhất và cố gắng giảm thiểu các rủi ro có thể gặp phải về kỹ thuật cho Khách hàng; không chịu trách nhiệm về những rủi ro, thiệt hại của Khách hàng khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ do những rủi ro sau:

 1. Lỗi hệ thống phần cứng, phần mềm không hoạt động hoặc hoạt động không đúng chức năng thiết kế do các yếu tố bất khả kháng gây ra như lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai, chập điện, hư hỏng tự nhiên …;
 2. Nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng do lỗi đường truyền Internet… của nhà cung cấp dịch vụ gặp sự cố kỹ thuật hoặc quá tải.

Điều 7. Điều khoản cuối cùng

 1. Các vấn đề chưa được quy định tại Điều khoản và Chính sách này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các cam kết/thỏa thuận có hiệu lực khác giữa các bên.
 2. Khách hàng đã đọc, hiểu, nhất trí và cam kết thực hiện đúng các quy định tại Điều khoản và Chính sách này.
 3. Điều khoản và Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng thực hiện đăng ký và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.