Website thương mại điện tử chuẩn pháp lý?

Một website thương mại điện tử chuẩn pháp lý cần tuân theo các quy định và yêu cầu pháp lý liên quan đến hoạt động thương mại điện tử của địa phương, khu vực, quốc gia và toàn cầu. Sau đây là 9 yếu tố quan trọng mà một trang web thương mại điện tử […]

Văn bản pháp luật liên quan đến thương mại điện tử

Trong những năm gần đây, thương mại điện tử đã phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế số. Để tạo ra môi trường kinh doanh trực tuyến an toàn và minh bạch, chính phủ Việt Nam đã ban hành một loạt các […]

Đổi mới kinh doanh trong thời đại số

Thương mại điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu của nền kinh tế hiện đại. Được xem là cuộc cách mạng thương mại, nó đã thay đổi cách mà chúng ta mua sắm và kinh doanh. Từ việc mua hàng trực tuyến đơn giản cho đến giao dịch mua bán quốc tế […]